Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Käyttöehdot

Palvelun kuvaus

MieliMatka.fi-palvelu on tarkoitettu hyvinvoinnin ja mielialan edistämiseen. Palveluun sisältyvä noin 12 viikon mittainen MieliMatka-ohjelma, jota seuraamalla voi saada taitoja ja tietoa oman hyvinvoinnin parantamiseen.

Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ovat sopimus MieliMatka.fi-palvelun käyttäjän ja palveluntuottajan (Headsted Oy) välillä. Palvelun käyttäminen tarkoittaa näiden ehtojen hyväksymistä.

Yleiset käyttöehdot

Palveluun sisältyvän MieliMatka-ohjelman suorittaminen edellyttää palveluun kirjautumista. Kirjautumiseen tarvitaan käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite sekä salasana. Säilytä saamasi kirjautumistiedot huolellisesti.

MieliMatka.fi-palvelun käyttäjä on vastuussa omista tiedonsiirtomaksuistaan (Internet-yhteydestä ja mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset).

Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden muokata palvelua tai lakkauttaa se mistä tahansa syystä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Palveluntuottaja pitää käyttäjät parhaansa mukaan tietoisina muutoksista.

Tekijänoikeudet

MieliMatka.fi-sivuston tietojen ja aineistojen tekijänoikeudet ovat Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ja Headsted Oy:llä, ellei toisin mainita. Sivustolla olevista kuvista osa on myös peräisin Internetin tekijänoikeusvapaista kuvapankeista. Sivuston sisältöjen kaupalliseen käyttöön tarvitaan Headsted Oy:ltä etukäteen saatu lupa. Kysymykset ja yhteydenotot aineistojen käytön suhteen voi lähettää osoitteeseen info (at) mielimatka.fi.

MieliMatka.fi-sivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämiin Internet-sivustoihin ja kolmansien osapuolien tuottamiin materiaaleihin. Headsted Oy ei ole vastuussa mistään näiden sivustojen tai aineistojen sisällöstä, jollei toisin mainita.

Vastuunrajoitus

MieliMatka.fi-palvelu on käyttäjien käytettävissä ja saatavilla "sellaisena kuin se on". Palvelussa saattaa ajoittain esiintyä ohjelmistohäiriöitä tai muita saatavuuteen tai käytettävyyteen liittyviä häiriöitä.

Palveluun sisältyvän MieliMatka-ohjelman harjoitukset perustuvat tutkittuihin menetelmiin, joiden tiedetään yleisesti parantavan hyvinvointia, mutta palveluntuottaja ei anna takuita niiden toimivuudesta kaikille. Mikäli tunnet, että sinulla on vakavia ongelmia mielen hyvinvoinnissa eikä sinulla ole vielä hoito- tai tukisuhdetta, sinun kannattaa hakeutua ammattiavun piiriin. Palvelu ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää diagnoosia ja hoitoa. Ammattilaiset voivat käyttää palvelua hoidon tukena tai lisänä.

Tietosuoja

Palvelun rekisteriseloste kuvaa, kuinka palvelun kautta saatuja henkilötietoja käsitellään ja säilytetään. Rekisteriseloste on henkilötietolain mukainen (523/1999, 10$).

Evästeet

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Käyttämällä tätä sivustoa ja palvelua sekä hyväksymällä tässä esitetyt käyttöehdot oletamme sinun hyväksyvän myös evästeiden käytön evästekäytäntömme mukaisesti.

Käyttöehtojen muutokset

Palvelua kehitetään ja sen toiminnallisuutta ja sisältöä muokataan ja parannetaan ajoittain. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset aiheuttavat aineellisia muutoksia käyttöehtoihin, niistä ilmoitetaan palvelun käyttäjille sähköpostitse. Käyttäjä voi sulkea käyttäjätilinsä ottamalla ylläpitoon yhteyttä ja lopettaa palvelun käytön, mikäli ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Headsted Oy
Y-tunnus: 2619055-1
Osoite: Biokatu 6, 33520 Tampere
Sähköposti: tiimi (at) headsted.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirsikka Kaipainen
Osoite: Takahuhdintie 63 D 30, 33560 Tampere
Sähköpostiosoite: kirsikka (at) headsted.fi

Rekisterin nimi

MieliMatka.fi-käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, viestintään, kehittämiseen ja ylläpitoon. Rekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on MieliMatka.fi-palvelun tarjoaminen sen käyttäjille. Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman käyttäjän suostumusta eikä henkilötietoja luovuteta Headsted Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta. Palvelun käytöstä kertyvää tietoa käytetään anonymisoidussa muodossa Headsted Oy:n tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyen henkisen hyvinvoinnin verkko-ohjelmien käyttötapoihin, käyttöön sitoutumiseen ja käytön vaikutuksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn eli MieliMatka.fi-palvelun käyttäjän:

  • yhteystiedot (sähköpostiosoite)
  • yksilöllinen käyttäjätunnus
  • MieliMatka-ohjelman läpikäyntiin liittyvät tiedot (ohjelman suorittamisen aikana talletettavat tiedot kuten kirjoitustehtävät, kyselyvastaukset, itsearviot, palautteet, päiväkirjamerkinnät)
  • jäsenyys ryhmissä
  • tukisuhdetiedot
  • kirjoittamat keskustelupalstaviestit
  • palveluun lataama vapaavalintainen kuva
  • lupa muistutusten lähettämiseen
  • tiedot palvelun käyttämisestä (Internet-palvelimen tekniset lokit)

Tiedot on tallennettu siinä laajuudessa, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan pääsääntöisesti käyttäjän itsensä MieliMatka.fi-palvelussa syöttämistä tiedoista sekä palvelun ja palvelimen tallentamista lokeista. Käyttäjätilien ja tukisuhteiden luomista varten tietoja saadaan myös Headsted Oy:n asiakasorganisaatioilta, mikäli käyttäjä on antanut luvan tietojen keräämiseen ja luovuttamiseen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa anonymisoidussa muodossa tutkimuskäyttöön Headsted Oy:n ulkopuolisille tutkimustahoille, mikäli tähän on käyttäjän suostumus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koko Headsted Oy:n henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin sisältämiin tietoihin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Palveluun liittyen ei säilytetä manuaalista aineistoa. ATK:lla oleviin tietoihin pääsy edellyttää käyttäjäkohtaisia käyttäjätunnuksia, salasanoja ja rajattuja käyttöoikeuksia. Tiedonsiirtovaiheessa tietoliikenneyhteys on salattu.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu henkilörekisteriin. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen info (at) mielimatka.fi.

Lisäksi rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Yhteydenotot pyydetään kirjallisesti osoitteeseen info (at) mielimatka.fi.